Κάνουμε μεταξωτό ύφασμα, ύφασμα από πολυεστέρα στο εργοστάσιο που ορίζει ο πελάτης όπως το TED BAKER.

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case

Cooperation Case